Nasza oferta

W swojej ofercie mamy dwa rodzaje projektów:

Projekty własne

Projekty autorskie prowadzone pod patronatem
i z inicjatywy Blue Bunni, promujące zdrowie
i aktywny styl życia. Zajmujemy się tworzeniem
i wydawanie książek, teledysków, filmów, zabawek edukacyjnych oraz organizujemy okołoprojektowe akcje promocyjne.
Obecnie prowadzimy dwa projekty: